Uw succes in het hart van onze teams!

We verwelkomen Sabine Boël graag in een nieuwe centrale rol bij Exquando, Customer Success Manager.

Sabine kwam in 2012 bij Exquando als Senior Consultant, waar ze onmiddellijk haar kennis en knowhow ten dienste stelde van onze klanten en bestaande teams. Met enkele jaren ervaring in Project Management, Change Management en People Management, was zij verantwoordelijk voor een documentcontrole ploeg voor de engineeringafdeling van GSK-vaccines. Vervolgens heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van een data governance-programma voor Elia.

Zeer sociaal, Sabine hecht veel waarde aan menselijke contacten. Haar kinderen, haar familie en haar vrienden nemen een fundamentele plaats in haar leven. Sabine brengt haar vrije tijd door met lezen en koken (soms op hetzelfde moment), sleutelen, filosoferen, delen met anderen en bijdragen aan een duurzame samenleving die het milieu respecteert.

We zijn ervan overtuigd dat haar expertise op het gebied van document- en databeheer, gecombineerd met een luisterend oor en een goede analyse van de behoeften van onze klanten, haar in staat zullen stellen het succes van de Exquando missies te verzekeren. Dit garandeert tevreden klanten en toegewijde consultants.

We wensen haar veel succes in haar nieuwe rol!

LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at