Implementatie van een oplossing voor beheer en controle van engineeringdocumenten

Voor Shire/Baxalta

Behoefte:

  • Documentenbeheer bij engineeringprojecten verbeteren

Aangereikte oplossingen:

  • Definitie van een informatiegovernance
  • Implementatie van een systeem voor documentenbeheer in de cloud
  • Terbeschikkingstelling van gecertificeerd personeel voor de implementatie en het beheer van de aangereikte oplossingen
  • Begeleiding van de verandering voor de projectteams
  • Opleiding van de eindgebruikers

Gebruikt systeem:

Bricsys 24/7 van Bricsys 

Voordelen:

  • Betere sturing van projecten met minder vertragingen en klachten
  • Voortdurende kwaliteitscontrole
  • Kosten- en tijdsbesparing door het gebruik van offshore resources 
LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at