Diensten

Wij zorgen ervoor dat het juiste document
en de juiste gegevens met de juiste informatie
op de juiste plaats toegankelijk zijn voor de juiste
personen, zodat alle betrokkenen met een gerust
hart de juiste beslissing kunnen nemen.

Wij leveren een bijdrage op vier transformatiepijlers: 

 • inhoud
 • personen
 • processen
 • technologieën

De gebruikte technologieën en processen zijn, net als de rollen en verantwoordelijkheden van de gebruikers, afhankelijk van het type inhoud. Precies daarom zetten we de inhoud steevast centraal in de digitale transformatie.

Advies

U besteedt te veel tijd aan het zoeken naar een document of data ... en als u het hebt gevonden, weet u niet altijd zeker of dit de juiste versie is?

U hebt verschillende informatiebeheersystemen gebruikt de afgelopen jaren, maar u weet niet meer in welk systeem informatie moet worden opgeladen of opgehaald ... en met wie u contact moet opnemen voor hulp?

Voel je je niet effectief, gefrustreerd, wil je dat het beter wordt, maar weet je niet waar te beginnen?

Klaar om een ​​informatiebeheercultuur in uw organisatie op gang te brengen? Het is dus belangrijk voor jou om

 • Uw informatiesituatie op het moment ‘t’ te verkrijgen
 • Inzicht te krijgen in te weten hoe te beslissen wat te doen met een nauwkeurig beeld van de financiële draagwijdte
 • Het vertrouwen tussen uw teamleden te versterken door samen te werken

Samen:

Brengen wij het bestaande in kaart met behulp van de informatiekaart van Exquando.
1.
Beslissen wij de volgende stappen door een risicokaart, een visie en een roadmap op te stellen.
2.
Voeren we de eerste realisaties uit om snel effciënter te worden.
3.
Ondersteunen wij het transformatieproces volgens uw wensen.
4.

Met de InfoGov-applicatie van Exquando kunt u uw informatiebeheerbeleid op een duidelijke en samenwerkende manier opzetten en ontwikkelen. Bekijk de InfoGov-app en vraag hier een demo aan.

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, het aantal informatiebeheersystemen en het aantal betrokken medewerkers, kunt u kiezen uit een van onze drie tariefplannen. Aangezien Exquando door het Waals Gewest is erkend als expert in digitale maturiteit, kunt u nu profiteren van financiële steun tot 75% van de kosten van onze interventie. Vraag ons om meer informatie. 

Transformatie

Onze projectteams begeleiden u tijdens het volledige transformatieproces. Ze helpen uw informatiebeleid in te voeren en tillen uw systemen voor informatiemanagement naar een hoger niveau.

Onze projectverantwoordelijken zien erop toe dat uw project wordt afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader en budget. Ze zorgen voor duidelijke informatie en betrekken alle partijen in het proces, zodat er een vertrouwensband ontstaat en de onderlinge uitwisseling het fundament wordt voor het nemen van de juiste beslissingen.

Onze consultants nemen eveneens deel aan het project, door hun specifieke ervaring en vaardigheden op het gebied van informatiegovernance ter beschikking te stellen van uw teams.

De vier transformatiepijlers
Inhoud
Technologie
Proces
Personen
Inhoud
implementatie van een informatiebeleid en de bijbehorende processen door onder meer
 • een nieuw klasseringsplan op te stellen of een bestaand plan te herzien
 • de document- en gegevenstypes te definiëren
 • de vereiste kwaliteitsniveaus vast te leggen
 • de persoonsgegevens (GDPR/AVG) te identificeren
 • de verschillende informatietypes toe te wijzen aan verschillende systemen
 • de taxonomieën en referentiesystemen voor metadata vast te leggen

Wij zorgen eveneens voor een regelmatige follow-up om te kunnen garanderen dat procedures en systemen correct worden toegepast, eventuele afwijkingen te traceren en verbeterpunten voor te stellen.

Operation

Wij stellen consultants ter beschikking die

 • actief bijdragen aan het succes van uw beleid voor informatiemanagement
 • in tandem met uw interne medewerkers fungeren als projectteam of operationeel team
 • worden aangeworven voor hun vakkennis én hun persoonlijkheid
Document & Data Management
Information Governance
Information System Management
Project management
Document & Data Management

Onze consultants begeleiden u bij het dagelijkse beheer van uw informatie, gaande van het coderen tot het klasseren, benoemen, archiveren, controleren, rondsturen, herzien en goedkeuren, opzoeken … Als aanvulling op uw team waken ze over de juiste toepassing van de interne procedures.

Master data specialist, Data management expert, Document controller,
Document manager, Archivist, Information officer, Records manager

 Volgens een recente peiling bij onze klanten is 90% tevreden over de prestaties van onze consultants 

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at