Diensten

Wij zorgen ervoor dat het juiste document
en de juiste gegevens met de juiste informatie
op de juiste plaats toegankelijk zijn voor de juiste
personen, zodat alle betrokkenen met een gerust
hart de juiste beslissing kunnen nemen.

Wij leveren een bijdrage op vier transformatiepijlers: 

 • inhoud
 • personen
 • processen
 • technologieën

De gebruikte technologieën en processen zijn, net als de rollen en verantwoordelijkheden van de gebruikers, afhankelijk van het type inhoud. Precies daarom zetten we de inhoud steevast centraal in de digitale transformatie.

Advies

Onze experts streven samen met u naar een optimaal informatiemanagement binnen uw bedrijf. Ze werken nauw samen met alle betrokken diensten om de bestaande processen en strategieën op het gebied van informatiemanagement te analyseren. Vervolgens geven ze verbeterpunten aan, formuleren ze aanbevelingen en werken ze een plan voor informatiegovernance uit op maat van uw bedrijf.

De bovenvermelde analyse verloopt in vier stappen:

De opdracht gaat van start met een duidelijke formulering van de doelstellingen, de betrokken partijen, de planning en de verwachte deliverables.
1.
Er wordt informatie verzameld via vragenlijsten, gesprekken en een analyse van de bestaande situatie.
2.
De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en in een eindrapport gegoten.
3.
De uitgewerkte actieplannen worden voorgesteld.
4.

Na deze analysefase begeleiden onze projectteams u tijdens het volledige transformatieproces en het invoeren van de aanbevelingen.

Transformatie

Onze projectteams begeleiden u tijdens het volledige transformatieproces. Ze helpen uw informatiebeleid in te voeren en tillen uw systemen voor informatiemanagement naar een hoger niveau.

Onze projectverantwoordelijken zien erop toe dat uw project wordt afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader en budget. Ze zorgen voor duidelijke informatie en betrekken alle partijen in het proces, zodat er een vertrouwensband ontstaat en de onderlinge uitwisseling het fundament wordt voor het nemen van de juiste beslissingen.

Onze consultants nemen eveneens deel aan het project, door hun specifieke ervaring en vaardigheden op het gebied van informatiegovernance ter beschikking te stellen van uw teams.

De vier transformatiepijlers
Inhoud
Technologie
Proces
Personen
Inhoud
implementatie van een informatiebeleid en de bijbehorende processen door onder meer
 • een nieuw klasseringsplan op te stellen of een bestaand plan te herzien
 • de document- en gegevenstypes te definiëren
 • de vereiste kwaliteitsniveaus vast te leggen
 • de persoonsgegevens (GDPR/AVG) te identificeren
 • de verschillende informatietypes toe te wijzen aan verschillende systemen
 • de taxonomieën en referentiesystemen voor metadata vast te leggen

Wij zorgen eveneens voor een regelmatige follow-up om te kunnen garanderen dat procedures en systemen correct worden toegepast, eventuele afwijkingen te traceren en verbeterpunten voor te stellen.

Operation

Wij stellen consultants ter beschikking die

 • actief bijdragen aan het succes van uw beleid voor informatiemanagement
 • in tandem met uw interne medewerkers fungeren als projectteam of operationeel team
 • worden aangeworven voor hun vakkennis én hun persoonlijkheid
Document & Data Management
Information Governance
Information System Management
Project management
Document & Data Management

Onze consultants begeleiden u bij het dagelijkse beheer van uw informatie, gaande van het coderen tot het klasseren, benoemen, archiveren, controleren, rondsturen, herzien en goedkeuren, opzoeken … Als aanvulling op uw team waken ze over de juiste toepassing van de interne procedures.

Master data specialist, Data management expert, Document controller,
Document manager, Archivist, Information officer, Records manager

 Volgens een recente peiling bij onze klanten is 90% tevreden over de prestaties van onze consultants 

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at