Ontwikkeling van een referentiesysteem voor documentopslag

Voor Safran

Behoeften:

  • Conformiteit van archiveringsprocedures en -praktijken garanderen ten opzichte van wettelijke, reglementaire, normatieve en contractuele vereisten
  • Inherente risico’s tot een minimum herleiden en positief kunnen inspelen op audits
  • Toepasbaarheid van het door het Safran ontwikkeld referentiesysteem aantonen 

Aangereikte oplossingen:

  • Analyse van de procedures voor documentenbeheer en archivering
  • Aanbevelingen met het oog op de verwachte conformiteit
  • Analyse van het referentiesysteem
  • Aanpassing en waar nodig grondige herwerking van de procedures met het oog op conformiteit

Gebruikt systeem:

Excel van Microsoft

Voordelen:

  • Duidelijke identificatie van alle bindende documenten met indicatie van de vereistenstatus
  • Vermogen om in te spelen op audits dankzij bijgewerkte procedures en referentiesysteem
  • Doeltreffende samenwerking tussen alle betrokken partijen
LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at