Realisaties

Uw plannen, contracten, correspondentie en
andere informatiebronnen worden gedigitaliseerd,
gecontroleerd, beveiligd en naar wens gearchiveerd

Deployment of a new Document Management System for Underground Engineering Department (SSE)

With SharePoint 2013 and SharePoint Online

Realization of an information audit and implementation of an information governance

With Office 365 (MS Teams and MS SharePoint online)

Assistance with the implementation of a data governance in the energy sector

With Data3Sixty

Rationalization of archiving processes and set up of a document retention repository

Accompaniment in the implementation of a document management tool

Implementatie van een Knowledge Management-systeem binnen een helpdesk

Met Confluence

Consultancy voor het beheer van een Shared Content Service in het kader van grote bouwprojecten

Met LiveLink

Facility Management met vernieuwde governance, processen en effectiviteit

Met ProjectWise

Implementatie van een systeem voor documentatiegovernance in de energiesector

Met Aconex

Archivering van originele juridische documenten en ondersteuning bij de implementatie van een digitaal beheersysteem voor inkomende post

Met LiveLink en M-Files

Versterkt vertrouwen en vernieuwde efficiëntie dankzij een degelijke informatiegovernance

Met Cindoc

Implementatie van een oplossing voor beheer en controle van engineeringdocumenten

Met Bricsys

Migratie van technische documenten naar Office 365

Met SharePoint

Ontwikkeling van een referentiesysteem voor documentopslag

Met Excel

Implementatie van een systeem voor documentenbeheer voor een verzekeringsmaatschappij

Met SharePoint

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at