Implementatie van een Knowledge Management-systeem binnen een helpdesk

Voor Voo

Behoeften:

 • Expliciete kennis codificeren
 • Operationele documenten centraliseren om incidenten sneller op te lossen
 • Toegang bieden tot een Knowledge Base (Wiki Confluence) waarmee het team een incident beter kan kaderen en de oplossingsmethodes kan standaardiseren
 • Leercurve voor nieuwe teamleden verkorten
 • Samenwerking en het delen van ervaringen in teamverband bevorderen

Aangereikte oplossingen:

 • Informatieanalyse en aanbevelingen
 • Definitie van de documententypologie in de vorm van wikipagina’s
 • Implementatie van de informatiearchitectuur binnen de wiki
 • Definitie en implementatie van vaste terminologie
 • Implementatie van het proces en de bijbehorende procedure om een wikipagina aan te maken en te updaten
 • Definitie van de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van Knowledge Management en de documentatieprocessen
 • Definitie van toegangs- en gebruiksrechten
 • Implementatie van een bruikbaarheidstest om de gebruikerservaring te verbeteren

Gebruikt systeem:

Confluence van Atlassian

Voordelen:

 • Gecentraliseerde informatie met één toegangspunt
 • Eindgebruikers vinden de informatie snel terug dankzij een goede navigatiestructuur
 • Incidenten worden binnen een redelijke termijn opgelost en klanten zijn tevreden over de dienstverlening
 • Expliciete kennis is betrouwbaar en wordt regelmatig bijgewerkt
 • Duidelijk gedefinieerde en omlijnde rollen en verantwoordelijkheden worden door iedereen aanvaard
 • Kennis wordt verankerd aan de hand van personalisatietools
 • Betere samenwerking en meer leermogelijkheden op teamniveau dankzij de uitwisseling van ervaringen
LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at