GDPR geeft het informatiebeleid een duwtje in de rug

Bij Marc Ansoult

De populariteit van het woord 'governance' heeft al heel wat watertjes doorzwommen. De laatste jaren leek het veeleer positief in de pers te komen en werd het doorgaans geassocieerd met vooruitgang op organisatorisch niveau. Door de schandalen van het voorbije jaar groeide de term echter uit tot een slogan bij de handhavers van het recht, en na het zoveelste schandaal werd het woord met de grond gelijkgemaakt en is de positieve connotatie ver te zoeken. Governance staat vandaag synoniem met een penibel proces om te snoeien in de mandaten en bevoegdheden van bestuursraden en comités. Wie vandaag verklaart aan 'informatiegovernance' te willen doen, kan dan ook steevast rekenen op een meewarige blik.

Maar het is niet al kommer en kwel … Er zijn namelijk nog heel wat functies te vervullen op het gebied van informatiegovernance, en ik pleit ervoor dat elke organisatie iemand aanduidt die verantwoordelijk is voor de belangrijkste interne informatieassets. Deze persoon moet er in de eerste plaats voor zorgen dat die informatie voldoende wordt beveiligd, toegankelijk is en wordt gedeeld waar nodig, maar ook – en vooral – dat ze van goede kwaliteit is. Ontbrekende en/of foutieve informatie levert vandaag nog te veel problemen op, die vaak niet kunnen worden opgelost bij gebrek aan een informatieverantwoordelijke binnen de organisatie.

Sinds de invoering van de GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat de DPO of Data Protection Officer als eerste officiële informatiefunctie voor heel wat organisaties hoog op de verplichte lijst.

Het hoeft niet te worden gezegd dat dit een grote stap vooruit is … De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk en we moeten te allen tijde toezien op de manier waarop ze worden verwerkt, al reikt dit uiteraard veel verder dan persoonsgegevens alleen.

Samen met de nieuwe reglementering voor de bescherming van persoonsgegevens zal straks ook de term 'governance' opnieuw zijn intrede doen – tegen wil en dank. Als voorstander van informatiegovernance kan ik dat alleen maar toejuichen, en samen met mijn collega's en partners wens ik de DPO's nog vele jaren toe!

Lees het artikel op LinkedIn en voeg een reactie toe

LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at