Governance, van individu tot collectiviteit

Bij Claire Dupont

Bijna 3 jaar geleden schreef ik het volgende over information governance:

”Het bepalen van een governance is een stap die het mogelijk maakt om de individuele vrijheden af te bakenen met als doel een collectieve verantwoordelijkheid op te bouwen.”
Een van mijn collega’s stelde me daarop de volgende vraag: “Is het afbakenen van de individuele vrijheden geen oxymoron?”. Enkele toelichtingen zijn hier aan de orde.

De meeste bedrijven weten goed dat informatie, al dan niet gedocumenteerd, een cruciaal potentieel vormt dat de nodige aandacht verdient. De managers weten het, de werknemers ervaren het. Op het vlak van documentenbeheer en informatieverwerking stel ik vast dat er veel waardevolle ideeën zijn, er zinvolle keuzes worden gemaakt en er praktijken worden toegepast die tamelijk goed werken. Maar - en het is op deze “maar” dat de tekortkomingen zich toespitsen - het blijft allemaal te individueel. Iedereen gaat min of meer vrijuit te werk in functie van wat hij of zij efficiënt en geschikt acht. Goede ideeën ontstaan en af en toe vloeien er enkele ongeschreven of formele wetten uit voort. Doorgaans volstaat dat echter niet. Men raakt ontmoedigd en de wanhoop zorgt ervoor dat er naar een schuldige wordt gezocht. Het ideale (maar niet enige) slachtoffer? Het documentmanagementsysteem (DMS) of het ontbreken ervan!

 “Dit systeem werkt duidelijk niet.”

“Je vindt er nooit iets in terug.”

“Hadden we op zijn minst maar een goed DMS.”

Laten we - tussen ergernis en verbijstering - even stilstaan. Laten we stoppen met het beschuldigen van een vijand die zich niet kan verdedigen. Laten we verenigen wat werkt, samenbrengen wat niet werkt en alles ordenen! De oefening is gebaseerd op een essentiële stap die erin bestaat om in elke persoonlijke handeling te achterhalen wat de collectiviteit ten goede komt. Wat kunnen wij samen doen op basis van wat wij individueel doen? Governance is geen zaak van de bedrijfsleiders. Ze belangt iedereen aan, voor het welzijn van iedereen. Ze houdt in dat er wordt onderhandeld en men zijn verantwoordelijkheid opneemt ten dienste van het collectief of, in het kader van het documentenbeheer van een bedrijf, ten dienste van de transversaliteit.

Wat denkt u ervan? Welke rol denkt u te spelen?

Review en commentaar op LinkedIn

LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at