Exquando gebruikt cookies op deze website om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, kunt u raadplegen Cookies policy. Door verder te bladeren of onze site te gebruiken zonder cookies te hebben geaccepteerd of geweigerd, worden alleen cookies gebruikt die essentieel zijn voor het browsen op onze website. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te accepteren of het gebruik ervan aan te passen. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via het pictogram cookie
Accepteren
Configuratie
Afwijzen
cookie
Configurez les cookies / Cookies configuration / Cookies configuratie

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

(EN) Functional cookies are essential for the operation of the website and cannot be deactivated. To improve your experience, other cookies are used. You can choose to turn them off. They can be modified at any time via this window.

(NL) Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Om uw ervaring te verbeteren, worden andere cookies gebruikt. U kunt ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd via dit venster.

Cookies fonctionnels / Functional cookies / Functionele cookies
Cookies d'analyse et de marketing / Analysis and marketing cookies / Analyse- en marketingcookies
En savoir plus sur la politique d'usage des cookies / Learn more about the use of cookies policy / Meer informatie over het gebruik van het cookiebeleid
Sauvegarder / Save / Sparen

Governance, van individu tot collectiviteit

Bij Claire Dupont

Bijna 3 jaar geleden schreef ik het volgende over information governance:

”Het bepalen van een governance is een stap die het mogelijk maakt om de individuele vrijheden af te bakenen met als doel een collectieve verantwoordelijkheid op te bouwen.”
Een van mijn collega’s stelde me daarop de volgende vraag: “Is het afbakenen van de individuele vrijheden geen oxymoron?”. Enkele toelichtingen zijn hier aan de orde.

De meeste bedrijven weten goed dat informatie, al dan niet gedocumenteerd, een cruciaal potentieel vormt dat de nodige aandacht verdient. De managers weten het, de werknemers ervaren het. Op het vlak van documentenbeheer en informatieverwerking stel ik vast dat er veel waardevolle ideeën zijn, er zinvolle keuzes worden gemaakt en er praktijken worden toegepast die tamelijk goed werken. Maar - en het is op deze “maar” dat de tekortkomingen zich toespitsen - het blijft allemaal te individueel. Iedereen gaat min of meer vrijuit te werk in functie van wat hij of zij efficiënt en geschikt acht. Goede ideeën ontstaan en af en toe vloeien er enkele ongeschreven of formele wetten uit voort. Doorgaans volstaat dat echter niet. Men raakt ontmoedigd en de wanhoop zorgt ervoor dat er naar een schuldige wordt gezocht. Het ideale (maar niet enige) slachtoffer? Het documentmanagementsysteem (DMS) of het ontbreken ervan!

 “Dit systeem werkt duidelijk niet.”

“Je vindt er nooit iets in terug.”

“Hadden we op zijn minst maar een goed DMS.”

Laten we - tussen ergernis en verbijstering - even stilstaan. Laten we stoppen met het beschuldigen van een vijand die zich niet kan verdedigen. Laten we verenigen wat werkt, samenbrengen wat niet werkt en alles ordenen! De oefening is gebaseerd op een essentiële stap die erin bestaat om in elke persoonlijke handeling te achterhalen wat de collectiviteit ten goede komt. Wat kunnen wij samen doen op basis van wat wij individueel doen? Governance is geen zaak van de bedrijfsleiders. Ze belangt iedereen aan, voor het welzijn van iedereen. Ze houdt in dat er wordt onderhandeld en men zijn verantwoordelijkheid opneemt ten dienste van het collectief of, in het kader van het documentenbeheer van een bedrijf, ten dienste van de transversaliteit.

Wat denkt u ervan? Welke rol denkt u te spelen?

Review en commentaar op LinkedIn

LinkedIn Facebook