Exquando gebruikt cookies op deze website om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, kunt u raadplegen Cookies policy. Door verder te bladeren of onze site te gebruiken zonder cookies te hebben geaccepteerd of geweigerd, worden alleen cookies gebruikt die essentieel zijn voor het browsen op onze website. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te accepteren of het gebruik ervan aan te passen. U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen via het pictogram cookie
Accepteren
Configuratie
Afwijzen
cookie
Configurez les cookies / Cookies configuration / Cookies configuratie

(FR) Les cookies fonctionnels sont essentiels pour le fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Pour améliorer votre expérience, d'autres cookies sont utilisés. Vous pouvez choisir de les désactiver. Ils restent modifiables à tout moment via cette fenêtre.

(EN) Functional cookies are essential for the operation of the website and cannot be deactivated. To improve your experience, other cookies are used. You can choose to turn them off. They can be modified at any time via this window.

(NL) Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van de website en kunnen niet worden gedeactiveerd. Om uw ervaring te verbeteren, worden andere cookies gebruikt. U kunt ervoor kiezen om ze uit te schakelen. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd via dit venster.

Cookies fonctionnels / Functional cookies / Functionele cookies
Cookies d'analyse et de marketing / Analysis and marketing cookies / Analyse- en marketingcookies
En savoir plus sur la politique d'usage des cookies / Learn more about the use of cookies policy / Meer informatie over het gebruik van het cookiebeleid
Sauvegarder / Save / Sparen

Governance & leidershap

Bij Marc Ansoult

We horen vaak dat het ons aan een echte leider ontbreekt om de problemen op te lossen waarmee onze bedrijven worden geconfronteerd. Wij gaan dan ook naarstig op zoek naar dé geknipte persoon om het beleid van de komende jaren zo goed mogelijk te bepalen en al onze problemen op te lossen.  

Ook al denkt men a priori dat een bekende charismatische leider de juiste oplossing is, heeft een studie in de Verenigde Staten aangetoond dat CEO’s van wie de bedrijven gedurende een periode van meer dan 10 jaar hun waarde op de beurs regelmatig zagen stijgen, doorgaans onbekend zijn bij het grote publiek.  

Marc Deschamps vraagt tijdens zijn cursus bedrijfsgovernance aan de SBS aan zijn studenten om te raden hoeveel noten er in een bokaal zitten. De deelnemers geven doorgaans heel zelfzeker hun schatting, die met een factor van één tot drie kan variëren. De schatting die het dichtst in de buurt van het resultaat ligt, wordt systematisch na een bespreking bekomen. En vreemd genoeg, hoe meer de standpunten uiteenlopen, hoe dichter de eindschatting in de buurt van het juiste antwoord ligt.  

Professor Vankerkem van de UMONS, een deskundige op het gebied van innoverende teams, zegt tijdens zijn lessen niets anders dan dat een team alleen maar goed kan presteren als het evenredig is samengesteld uit adviseurs, assistenten, onderzoekers, planners, facilitators, doeners en controleurs. Uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) komt ook naar voren dat een vergadering efficiënt is wanneer ze bestaat uit uiteenlopende profielen en niet enkel uit bedrijfsleiders van het type ENTP (extroversion, intuition, thinking, perception). Wat governance betreft, zijn onderzoekers van de universiteit van Sherbrooke van mening dat beslissingen over overheidsmaatregelen moeten worden genomen en uitgevoerd door iedereen die invloed heeft op en belangstelling heeft voor de behandelde kwestie.   

Uiteindelijk zal de juiste persoon niet degene zijn die links of rechts de ene of de andere oplossing voor onze maatschappelijke problemen promoot, maar wél degene die voorstander is van de beste vergadering(en) die de samenleving in al haar aspecten het best zal (zullen) vertegenwoordigen, waarvan de leden verschillende opinies en profielen zullen hebben en voor iedereen de beste oplossingen zullen voorstellen.

Het programma van de langverwachte leider zal er dus in bestaan om aan te geven welke vergaderingen hij/zij zal bijeenroepen voor welke doeleinden en op welke manier hij/zij ze zal samenstellen (burgers, verkozenen, deskundigen, ...). Sommige vergaderingen zouden functies kunnen overnemen die traditiegetrouw zijn voorbehouden aan ministerkabinetten, bijvoorbeeld. Als we het eens zijn over de opdracht van de vergaderingen en over zij die erin zetelen, kunnen we ervan uitgaan dat hun resultaten beter zullen zijn dan de huidige.

Als governance een levenkunst wordt, is de vergadering een Zwitsers mes dat men altijd op zak moet hebben, of het nu gaat om een familievergadering, een organisatievergadering of een vergadering van een beheerscomité voor algemeen welzijn.

Veel burgers zouden vandaag in een vergadering kunnen zetelen en verantwoordelijkheid kunnen opnemen in het kader van de maatschappelijke uitdagingen waaraan we het hoofd moeten bieden.

Review en commentaar op LinkedIn

LinkedIn Facebook