Exquando, partner van de tentoonstelling ‘Mapping Knowledge’ in het Mundaneum

Op 27 juni wordt de expositie ‘Mapping Knowledge: de wereld begrijpen door data’ geopend. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van Mons 2015 en is de heropeningstentoonstelling van het Mundaneum, dat na twee jaar werken opnieuw de deuren opent. Exquando besliste geheel spontaan om het evenement te ondersteunen. Elke bezoeker krijgt er de mogelijkheid om even na te denken over de informatiewereld waarin we evolueren en over de manier waarop we onze kennis kunnen beheren en beschermen.

De stichters van het Mundaneum, Paul Otlet en Henri La Fontaine, hebben vanaf het einde van de 19e eeuw geprobeerd om alle soorten kennis van de wereld te verzamelen en te ordenen op een enkele centrale plaats: het Universeel Bibliografisch Repertorium. Dat vooruitstrevende en innoverende initiatief kan worden beschouwd als de papieren voorvader van de online zoekmachines die we vandaag kennen.

In zijn 'Traité de documentation' (1934) schreef Paul Otlet reeds het volgende: “De mensheid staat op een keerpunt in haar geschiedenis. De massa aangemaakte data is gigantisch. Nieuwe instrumenten zijn nodig om ze te vereenvoudigen, te condenseren, anders zal onze intelligentie de obstakels waar ze mee worstelt nooit te boven komen noch de vooruitgang boeken die wij bevroeden en waar wij naar hunkeren.”

Marc Ansoult, Managing Director van Exquando, licht toe: “Hetgeen Paul Otlet schreef was geldig voor de paar geleerden die zich bezighielden met de kennis die in de toenmalige documentatiecentra beheerd werd. Vandaag de dag is het voor heel wat bedrijfsleiders, zowel van openbare instellingen als van privéondernemingen, een belangrijke zorg geworden.”

Elkeen die zich door de huidige uitdagingen van informatiebeheer aangesproken voelt, wordt door Exquando uitgenodigd om de expositie te gaan ontdekken. Het is een tentoonstelling die kunst en wetenschap verenigt op een plaats boordevol cultuur.

Over de tentoonstelling
In deze ruimte, gewijd aan het geheugen en verheerlijkt door de scenografie van François Schuiten, biedt de tentoonstelling een interactieve reis naar de kern van de informatiewereld. Ze voert ons terug tot de pioniers van datavisualisatie en volgt de geschiedenis tot aan de toekomstvisies van vandaag, en dat vanuit verschillende oogpunten: kunst, wetenschap, design en informatiearchitectuur.

Mapping Knowledge. De wereld begrijpen door data

LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at