Het recht op informatie

Door Marc Ansoult

In de Verenigde Staten stelde John E. Moss ooit een wet op rond transparante informatie (Consumer Product Safety Act). Zijn wet voor de bescherming van de consument verplicht vandaag alle merken ertoe de vervaldatum van hun producten te vermelden of eventuele risico's te voorkomen. Het is een van de voorlopers van ons gewaardeerde recht op informatie om een vertrouwensband te creëren.

Deze wet zou in elke onderneming moeten worden omgezet in een intern reglement. Of acht u het houdbaar dat de stakeholders in uw onderneming moeten bedelen om informatie om hun functie naar behoren te kunnen vervullen? Dat kan gewoon niet. Net zoals het niet realistisch is om die taak aan één persoon toe te vertrouwen. Op dit niveau stelt iedereen zich pas solidair op wanneer de taak wordt verdeeld en informatiebeheer een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Eenvoudig, toch? Maar u moet natuurlijk wel de knoop doorhakken …

Lees het artikel op LinkedIn en voeg een reactie toe

LinkedIn Facebook

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at