Over ons

Wij bouwen een wereld waarin iedereen toegang heeft tot adequate en betrouwbare informatie

Onze filosofie

De transformatiecirkel van Exquando vertrekt vanuit een duidelijk principe: het succes van een transformatieproject hangt af van iedereen die eraan meewerkt of betrokken is bij het uiteindelijke resultaat.

De realiteit toont immers aan dat vooruitgang steunt op goede beslissingen die voortvloeien uit een vertrouwensband. Dat vertrouwen is dan weer het gevolg van de gedeelde waarden en het samenwerkingspact van een team dat zijn doel wil bereiken.

De machine dwingt de mens om zich te specialiseren in het menselijke

Le Grand Espoir du XXe siècle (1971)
Jean Joseph Hubert Fourastié

Van machines tot netwerken en applicaties … Ik had het allemaal voorbij zien komen en was ervan overtuigd dat het recht op informatie de volgende stap was. Met de oprichting van Exquando wilde ik een nieuw dienstenaanbod creëren voor bedrijven. Ik wilde hen helpen om hun personeel toegang te geven tot adequate en betrouwbare informatie. Ik geloof immers sterk dat de juiste informatie leidt tot betere beslissingen. Maar informatie legt evengoed tal van verbanden, en die bouwen dan weer een betere wereld.
Marc Ansoult
Oprichter en Managing Director

Onze waarden

  • Wij hechten belang aan ontwikkeling en welzijn
  • Wij vinden diversiteit een bijzondere verrijking
  • Wij moedigen iedereen aan om openhartig te spreken en vriendelijk te zijn in de omgang met anderen
  • Wij waken voortdurend over de tevredenheid van onze klanten
  • Wij hebben een positieve ingesteldheid en doen graag wat we doen

Exquando draagt zijn bedrijfswaarden hoog in het vaandel. We maken er dan ook een erezaak van om dag na dag te handelen volgens deze waarden in de omgang met onze klanten en medewerkers.

Onze troeven

  • Wij werken onafhankelijk van systemen voor informatiemanagement en garanderen dus een objectief standpunt bij het kiezen van een tool
  • Onze consultants kunnen uiteraard bogen op een uitgebreide expertise, maar ze zijn in de eerste plaats gepassioneerd door informatiemanagement en zetten zich met hart en ziel in voor hun vak
  • Onze gedetacheerde consultants staan voortdurend met elkaar in verbinding en kunnen altijd een beroep doen op onze experts en serviceteams
  • Wij hechten veel belang aan de complementariteit van onze teams. Exquando heeft oog voor het evenwicht tussen zijn medewerkers, maar vindt het evengoed belangrijk om aansluiting te vinden bij de bedrijfscultuur van zijn klanten.

Ons team

We hebben een team van mannen en vrouwen met uiteenlopende profielen en achtergronden samengesteld.
Die diversiteit is onze grootste troef.

Ons multidisciplinaire team telt experts in informatiewetenschappen en -technologieën, documentalisten, archivarissen, businessanalisten en projectleiders.

Ze bieden specifieke vaardigheden en een uitgebreide technische kennis, maar streven in de eerste plaats een optimale dienstverlening na. Al onze medewerkers zijn opgeleid om te luisteren naar de behoeften van de klant, inzicht te krijgen in zijn wensen en de onderlinge samenwerking en uitwisseling te bevorderen.

Marc Ansoult
Managing Director
Sabine Boël
Customer Success Manager
Delphine Weyders
Customer Success Manager
Catherine Regniers
Administratrice / HR & Finance Manager
Muriel Mérat
HR Administration Officer

We do not collect personal data via this website. Every data provided to us through the contact forms of this website is used to facilitate routine contact and operational work.
Data is held securely and is subject to access controls.
For any question related to our Data Protection Policies and process, please contact us at